17 May 2013

Delta i EUs miljøuke – Green Week 2013

park

Luftkvalitet er tema for EUs årlige miljøarrangement Green Week som går av stabelen 4-7. juni i Brussel.

Europakommisjonen står som arrangør når EUs største, årlige miljøarrangement, Green Week, går av stabelen 4-7. juni i Brussel. Tema for årets konferanse er luftkvalitet og arbeidstittelen på årets konferanse er renere luft for alle.

Dårlig luftkvalitet er fremdeles et problem i størstedelen av EU-landene og Europa for øvrig, særlig i bymiljøer og tettbygde strøk.  Dette er et miljøpoblem, men ikke minst et folkehelseproblem; altfor mange blir syke av den dårlige luften som pustes inn. I 2013 skal EUs på politikk og regler på området gjennomgår med tanke på å øke luftkvaliteten.

Green Week består av en rekke seminarer og er en god arena for debatt og erfaringsutveksling. Det er et svært populært arrangement som i fjor tiltrakk seg over 3000 deltakere fra myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, akademia og media.

For mer informasjon om Green Week, inkludert program og påmelding, klikk her

Share