10 September 2020

Delta på EFTAs seminar om EØS-avtalen 15.september

Torsdag 15. september 2020 inviterer EFTA til introduksjonsseminar om EØS-avtalen. I år blir seminaret digitalt.

Foto: EFTA

EØS-seminar
EFTA avholder seminar om EØS-avtalen to ganger i året, i september og i februar. I år vil hele seminaret være tilgjengelig som videokonferanse.

Seminarets formål er å gi en grunnleggende forståelse av EØS-avtalen, hvordan relevant EØS-lovgivning implementeres, overvåkes og tolkes samt hvordan avtalen integrerer Norge, Island og Liechtenstein i EUs indre marked. Seminaret tar også for seg nåværende EØS-utfordringer, som Covid-19, Brexit, EUs strategier for kunstig intelligens og European Green Deal. Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Registreringsskjema finner du her. En oversikt over programmet finner du her.

Share