10 February 2020

Delta på EIP-SCC matchmaking event den 20. februar i Brussel

matchmaking_1

Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP-SCC) arrangerer  matchmaking event i Brussel, hvor målet er å knytte by- og regionsrepresentanter opp mot investorer som tilbyr løsninger innenfor mobilitet, IKT og energi. 

Matchmaking
Årets Covenant of Mayors Investment Forum går av stabelen 18.-19. februar i Brussel,  og ettersom forumet retter seg mot samme målgruppe som EIP-SCC, har Kommisjonen også i år valgt å arrangere en matchmaking event i forbindelse med konferansen. Målet med arrangementet er at by- og regionsrepresentanter skal kunne utforske og få veiledning om markedsløsninger innen smartbyfeltet som kan bidra til å løse deres samfunnsproblem. Dersom byene har en konkret utfordring som de trenger en løsning til, er det mulig å få hjelp til å utforme og tilpasse et tilbud som dekker de spesifikke behovene til byen eller regionen. Deretter kan man oppsøke de forskjellige bedriftene for å se om de har løsninger som matcher med byen og regionens behov.

Tematiske sesjoner
For å sørge for at deltakerne møter de rette tilbyderne, er matchmakingen delt inn i forskjellige sesjoner, hvor man velger ut og melder seg på de som er mest relevante. De forskjellige sesjonene som det er mulig å registrere seg for er beskrevet her.

Møt investorer
Hovedtema for årets arrangement er mobilitet, IKT og energi og det retter seg mot politikere, by- og regionsrepresentanter og bedriftsaktører. Det arrangeres i samarbeid med Europakommisjonen og dets EIP-SCC Marketplace initiativ. Dette er det første av flere matchmaking arrangement som vil finne sted i regi av EIP-SCC i 2020.

Registrering gjøres via denne linken. For mer informasjon se her.

Share