2 November 2020

Delta på SrE workshop om digitale helsetjenester for de eldre

SrE arrangerer workshop på vegne av Stavangerregionen som referanseregion i EIP AHA partnerskapet. Tema er digitalisering av helsetjenester for de eldre og arrangementet finner sted 13. november kl. 13.00-15.00.

Bakgrunn: SrE fikk tilslag på EIP-AHA utlysning
SrE er koordinator for Stavangerregionen som referanseregion i det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Det var som følge av vår koordinator rolle at SrE i sommer søkte på en EIP AHA-utlysning om å arrangere en digital workshop med overordnet tema «digitalisering av helsetjenester for de eldre». Etter stor interesse og godt samarbeid med våre medlemmer og en skriveprosess ledet av vår Europakoordinator fikk vi tilslag på utlysningen.

Workshop: Digitalisering av helsetjenester for de eldre
Som nevnt er temaet for workshopen digitalisering av helsetjenester for de eldre, og har tittelen “How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly”. Workshopen finner sted digitalt på plattformen GoToMeeting den 13. november 2020 kl. 13.00-15.00 og vil foregå på engelsk. Moderator for arrangementet er direktør Runa Monstad. Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, leder paneldiskusjonen.

Deltakelse fra Stavangerregionen
Vi har med oss flere aktører fra regionen i programmet, deriblant HVL, UiS, SUS, Haugaland vekst, Pensjonistforbundet i Rogaland og Norwegian Smart Care Cluster. Vi har også med oss Sandnes-bedriften ContinYou, og den digitale frivillighetsplattformen Nyby. Fra EU-siden deltar European Connected Health Alliance, den danske helseklyngen Health Tech og prosjektkoordinator Alexander Nikolov fra EU-prosjektet PlatformUptake.

Vi håper å se mange aktive deltakere fra Stavangerregionen den 13. november. Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål knyttet til workshopen.

  • Meld deg på her,
  • Se program her,
  • Les mer om EIP-AHA partnerskapet her,
  • Se invitasjon på engelsk her.

Share