8 February 2019

Deltar i EU-prosjekt om gaming som pedagogisk verktøy

img_0869

Foto: Inger Hanne Vikshåland

Revheim skole skal delta i prosjektet  Flip2g, et nyoppstartet Erasmus+ prosjekt med mål om å utvikle en ny type pedagogikk. Prosjektet har et totalbudsjett på 10 millioner kroner og en varighet på tre år.

Andre partnere i prosjektet inkluderer Northumbria University (Storbritannia), Universitet i Ålborg (Danmark), University of Macedonia (Hellas), Nurogames (Tyskland), Artelnics (Spania) og Mandoulides School (Hellas).

Målet med Flip2g er at elever skal bruke spill for å forberede seg til undervisningen for å gjøre arbeidet mer spennende, selvgående og mer tilpasset den enkelte elev. I tillegg skal lærere bruke mindre tid på tradisjonell undervisning og heller innta en veiledende rolle.

Prosjektet er fortsatt i kartleggingsfasen hvor partnerne identifiserer behov, utfordringer og muligheter. Videre skal de utvikle metoder og spill som skal testes og evalueres. Den nye pedagogiske løsningen kalles spillbasert læring.

Les mer om prosjektet her.

Share