12 June 2019

Lokal deltakelse på Digital Cities konferanse

61989493_1567063110101413_4279829258563485696_n

Deltakerne fra venstre: Inger Bjørkum Legvold, Stavanger kommune, Bjarte Våge, Sandnes kommune og Birger Clementsen, Rennesøy kommune.

Den 5. juni deltok rådmann i Rennesøy kommune, Birger Clementsen, Bjarte Våge, Chef Digital Officer i Sandnes kommune og Inger Bjørkum Leigvold, konstituert digitaliseringssjef i Stavanger kommune på Europakommisjonens seminar om Digital Cities Challenge i Brussel.

Digital Cities Challenge er et initiativ som har som mål å skape en læringsplatform for byer som ønsker å ta del i den digitale transformasjonen. Nye teknologier som kunstig intelligens, IoT og nye delingsmetoder på nett skaper utfordringer men også muligheter for byer og lokalsamfunn.

Konferansen, som ble arrangert av Europakommisjonen er et ledd i å dele erfaringene byene som har deltatt i initiativet har gjort, og samtidig hente inn perspektiver fra næringslivet for hvordan byer og urbane områder kan ta en lederrolle og legge til rette for innovative og gode framtidige digitale løsninger.

Konferansen var også et ledd i avslutningen av første del av Digital Cities Challenge som vil relanseres som en ny strategi med navn Intelligent Cities in the 21st Century.

Les mer om konferansen her.

Share