31 March 2017

Den smarte Stavangerregionen samler seg

IT-sjef i Stavanger kommune, Stein Ivar Rødland, holdt innlegg om kommunens arbeid med åpne data under seminaret. Foto: Kristin Hetland, Stavangerregionens Europakontor.

Stavangerregionens Europakontor inviterte i samarbeid med Greater Stavanger til det første i en rekke av fire møter fredag 24. mars. Temaet var den smarte Stavangerregionen, og kommunene ble invitert for å dele kunnskap, skape synergier og bidra til næringsutvikling på dette viktige området.

På møtet ble det belyst hvilke muligheter som finnes for læring og prosjekt, samarbeid og nettverk, både regionalt, nasjonalt, og på europeisk nivå. Man drøftet også hvilke muligheter som finnes for læring og testing i EUs programmer, og hvordan man best kommer i posisjon til å vinne fram med egne, eller delta i andres, prosjekter.

«I arbeidet med å bli en smart region er det avgjørende at kommunene klarer å lære av hverandre», sa styreleder i Greater Stavanger, Christine Sagen Helgø. «Målsettingene må være at vi har innbyggerne i sentrum. I fremtiden skal vi løse flere krevende oppgaver og det må vi klare ved å jobbe smartere og på en slik måte vi sparer ressurser og miljøet, samtidig som vi får til næringsutvikling og skaper flere arbeidsplasser».

Stavanger kommune har tatt en sterk rolle i smartarbeidet i regionen, men også flere av de andre kommunene jobber målrettet med smartstrategier. Gjesdal er kommet langt, og både Time kommune og Strand, som nå utarbeider en mulighetsstudie, er i oppstarten med å lage egne smartstrategier.

Neste møte finner sted på Tou Scene tirsdag 13.juni, og vil være en workshop med fokus på gjensidig læring, og identifisere muligheter for samarbeid mellom kommuner.

Share