3 February 2020

Det første Brexit-kapittelet er over

RTS300WE

Foto: Francois Lenoir/Reuters

Onsdag 29. januar vedtok Europaparlamentet utmeldelsesavtalen og Storbritannia går offisielt ut av EU etter 47 år som medlem, midnatt fredag 31. januar. 1. februar er starten på overgangsperioden som trolig vil by på vanskelige forhandlinger.

Parlamentsavstemming og et gjennomført Brexit
Det var en emosjonell plenarsesjon i Europarlamentet på onsdag når parlamentets medlemmer skulle vedta Brexit-avtalen, den siste brikken i det som har vært tre år med Brexit-forhandlinger og to utsatte tidsfrister. I talene reflekterte Parlamentets medlemmer over Storbritannias tid som EU-medlem og veien videre. Guy Verhofstadt understrekte at Brexit ikke er et “adieu”, men et “au revoir”. Samtidig var Kommisjonspresident Ursula von der Leyen tydelig på at Storbritannia forlater unionen på EUs premisser. Europaparlamentsmedlem, og lederen av the Brexit Party, Nigel Farage, var derimot svært fornøyd med kveldens utfall.

Overgangsperioden
Den 1. februar begynner Storbritannias overgangsperiode som varer frem til 31. desember 2020, med mindre den britiske regjeringen ber om en utsettelse av overgangsperioden før 1. juli 2020, noe Boris Johnson så langt nekter å vurdere.  I løpet av denne perioden vil landets rettigheter og plikter ovenfor EU fortsatt være gjeldende og de må fortsatt betale sin andel til EU-budsjettet. Medlemskapet i EU er derimot over og det vil ikke lenger være britiske representanter i noen av de europeiske institusjonene, noe som blant annet fører til at 73 seter i Europaparlamentet blir ledige. 

Vanskelige forhandlinger i vente
I løpet av de 11 neste månedene må partene bl.a. bli enige om en UK-EU frihandelsavtale med regler om toll og Storbritannias tilgang til det indre marked. Foruten spørsmål knyttet til handel skal partene også bli enige om standarder, sikkerhet, datautveksling, fiskeri, finansielle tjenester, forskning m.m.

A Level Playing-Field
Von der Leyen påpekte at enhver avvikelse fra EUs regler og standarder, også kjent som “level playing-field”, som kan føre til en konkurransefordel for britiske bedrifter ovenfor sine europeiske motparter, vil resultere i eksportbegrensninger på det europeiske markedet. Mens 10 % av EUs eksport går til Storbritannia, er EU mottaker for nesten halvparten av Storbritannias eksport og det vil derfor ha store konsekvenser for den britiske økonomien dersom partene ikke blir enige før den 31. desember 2020.

Les noen av våre tidligere artikler om Brexit her og her.     

 

Share