14 September 2023

Det kan bli vanskeligere å kjøpe elbil fra Kina


EU går hardt ut mot Kina. Det kan få ringvirkninger for det norske elbilmarkedet.

–  Markedet oversvømmes av billige kinesiske elbiler med priser som holdes kunstig lavt ved hjelp av statlige subsidier, sa Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, i en tale onsdag 13.september.

Heretter varslet hun at EU-kommisjonen kommer med en gransking rettet mot bileksporten fra Kina.

–  Europa er åpent for konkurranse, men ikke for et kappløp mot bunnen, sa hun.

Bakgrunnen for granskningen er at EU hevder at Kina dumper el-biler til subsidierte priser i Europa, for å oppnå en markedsfordel på sikt. 

Politikerne i Brussel er redde for at Kina skal subsidiere kinesiske elbiler til et så kunstig lavt nivå at det blir umulig for europeiske aktører å konkurrere. 

Det som bekymrer EU-byråkratene er de langsiktige konsekvensene av prisdumpingen; nemlig at det  skapes et marked i Europa som kinesisk industri kan fylle etter at de har utkonkurrert alle de europeiske produsentene.

Lignende historie med solcellepanel

Dette har tidligere skjedd med solcellepanel i Europa.

I 2012 anklaget EU Kina for å sette kunstig lave priser på solpaneler. Politikerne var bekymret for at de kinesiske subsidiene skulle føre til at solenergi til-selskaper over hele Europa gikk konkurs.

For å sette en stopper for kinesisk prisdumping, innførte EU en minstepris på import av kinesiske solpaneler. 

Mellom 2013 og 2018 måtte kinesiske produsenter betale en toll på opptil 64,9 prosent dersom de solgte under den avtalte minsteprisen. 

Det ble det stor handelskonflikt av. Nå ser vi igjen lignende tilstander i elbil-industrien.

–  Vi ønsker ikke å se kinesiske aktører dra nytte av vår klimapolitikk, sa det tyske parlamentsmedlemmet, Manfred Weber etter von der Leyens tale. 

–  Vi må ta i bruk de forsvarsmekanismene vi har på handelsfronten for å unngå et nytt angrep som det på solcellepaneler,  la han til, med henvisning til den tidligere handelskonflikten som hadde store ringvirkninger for Europas solindustri

Tyskland og Frankrike er med

Nøyaktig hvilke forsvarsmekanismer som vil bli tatt i bruk er ikke kjent ennå. I første omgang vil de etterforske hvorvidt slike subsidier har blitt gitt.

Slike undersøkelser blir vanligvis bare igangsatt hvis EU-kommisjonen er sikker på at det foreligger nok bevis.

Dette tyder på at kommisjonen er overbevist om at europeiske produsenter lider som følge av en urettferdig mengde subsidier som blir gitt til kinesiske produsenter av elektriske kjøretøy.

Ifølge en talsperson for EU-kommisjonen er undersøkelsen startet ‘ex officio’, noe som betyr at EU-kommisjonen ikke har startet den som svar på en formell anmodning fra en medlemsstat eller et europeisk selskap, skriver Euractive.

Men til tross for mangel på noen formell anmodning stiller både Frankrike og Tyskland seg bak EUs avgjørelse.

–  Dette handler om urettferdig konkurranse. Det handler ikke om å hindre høytytende, rimelige biler fra å komme inn på det europeiske markedet; det handler om å se om det finnes skjulte, direkte eller indirekte subsidier som skaper en urettferdig konkurransefordel, sa den tyske visekansleren Robert Habeck

Fra den Franske siden uttalte finansminister Bruno Le Maire at han var fornøyd med EUs respons:

–  Jeg ønsker etterforskningen velkommen. Hvis subsidiene ikke overholder reglene til Verdens handelsorganisasjon, må Europa kunne svare med mottiltak, sa han.

Kinas respons 

Men ikke alle er fornøyde med tiltakene. Kina er naturligvis misfornøyde med von der Leyen’s planer.

Torsdag publiserte det kinesiske handelsdepartementet en pressemelding med et svært tydelig budskap: 

–  Kina uttrykker dyp bekymring og sterk misnøye over undersøkelsen, som vil ha en negativ innvirkning på Kina-EU-økonomiske og handelsmessige forhold, skrev handelsdepartementet i uttalelsen.

Det kinesiske handelsdepartementet er tydelige på at de ser EU’s utsagn som proteksjonistisk handelspolitikk, som kan få følger for handelsforholdet mellom EU og Kina.

–  Kina vil følge nøye med på den proteksjonistiske tendensen og oppfølgingshandlingene fra den europeiske siden, og beskytte de legitime rettighetene og interessene til kinesiske bedrifter,  het det videre i uttalelsen

Heller ikke i Tyskland er alle fornøyde med EU’s tiltak.

Flere tyske bilprodusenter som BWM, Volkswagen og BMW er svært eksponert mot det kinesiske markedet og er bekymret for mottiltak fra Beijing, skriver Politico.

Vil det komme avgifter?

En slik undersøkelse som nå skal gjennomføres, tar vanligvis 13 måneder.

I løpet av denne tiden vil EU-kommisjonen be berørte selskaper og den kinesiske regjeringen om å levere informasjon om hvordan de har subsidiert selskaper.

Basert på den informasjonen, må kommisjonen publisere de endelige tiltakene den ønsker å få på plass, innen maks fire måneder

Disse tiltakene vil typisk komme i form av utlikningsavgifter som beregnes på grunnlag av den skaden EU-selskaper anses å lide som følge av kinesiske subsidier. 

Ettersom kommisjonen for øyeblikket anslår prisforskjellen mellom kinesiske og europeiske elektriske biler til å være rundt 20%, kunne dette være en første indikasjon på hvor høy en fremtidig utlikningsavgift kan komme til å bli.

Da blir det kanskje vanskeligere å få tak i kinesisk elbil, også i Norge.

ShareAuthor

Håkon Langeland