19 June 2017

DG Energi på delegasjonsbesøk i Stavangerregionen

10 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi og kabinettet til visepresident Maros Sefcovic besøkte Stavangerregionen 7.-9. juni. Her er delegasjonen fotografert utenfor rådhuset i Haugesund. Foto: Kristin Hetland.

7.-9. juni deltok 10 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi og kabinettet til visepresident med ansvar for Energiunionen, Maroš Šefčovič, på studiebesøk i Stavangerregionen. Stavangerregionens Europakontor hadde satt opp et ambisiøst program for den besøkende delegasjonen, i tett samarbeid med kontorets partnere. Sentrale tema var smarte byer og samfunn, fornybar energi, energieffektivisering, samt gassens rolle i Europas energimiks og fremtidsutsiktene for energisektoren.

Første programdag startet hos Stavanger kommune. Juniorekspertene ble ønsket velkommen av Stavanger Høyres gruppeleder John Peter Hernes, som orienterte om byens historie fra grunnleggelsen og frem til i dag. Deretter fulgte presentasjoner av hvordan Stavanger arbeider med smartby, med et særlig fokus på byens smartbyveikart og fyrtårnsprosjektet Triangulum, samt hvordan kommunen involverer byens innbyggere i byplanleggingen.

Neste stopp var i Lyses hovedkontor på Mariero. Her fikk juniorekspertene lære mer om selskapets aktiviteter innen vannkraft, biogass, LNG og smartgrids, og Lyses perspektiver på energibildet i Europa i de kommende årene. Selskapets rolle i Triangulum ble også belyst, etterfulgt av en presentasjon av Lyses arbeid med smartbyteknologi, som også inkluderte omvisning og demonstrasjon av løsninger i selskapets smartleilighet.

Turen gikk deretter videre til Universitetet i Stavanger (UiS), hvor Europakontoret og UiS arrangerte mini-seminar om EUs Energiunion og den såkalte vinterpakken fra november 2016. Her presenterte juniorekspertene Europakommisjonens arbeid med Energiunionen og vinterpakken, i tillegg til fremtidsutsiktene for energisektoren. Olje- og energidepartementet supplerte om norske synspunkter på vinterpakken. Deretter fulgte presentasjoner av UiS’ forskningsnettverk på miljøvennlig energi og Statoils perspektiver på energisektorens fremtid og arbeid med fornybar energi, mens Lyse innledet om mulighetene digitalisering av kraftsektoren representerer. IRIS’ forskningsarbeid på fornybar energiproduksjon og systemintegrering ble også presentert.

På kvelden deltok juniorekspertene på nettverksmiddag i regi av Europakontoret og Norsk olje og gass, hvor de møtte andre unge i regionen som arbeider i energisektoren.

Andre programdag fant sted på Haugalandet. Her fikk juniorekspertene en presentasjon og omvisning på prosesseringsanlegget på Kårstø, som er Europas største av sitt slag og er knyttet opp mot 30 felt via gassrørledninger. Deretter besøkte juniorekspertene Gassco, som orienterte om selskapets rolle som operatør for transport av norsk gass til Europa. Her fikk juniorekspertene også en omvisning og presentasjon av Gasscos kontrollrom.

Programmet siste stopp var i rådhuset i Haugesund. Her ga ordfører Arne-Christian Mohn en presentasjon av byens historie, kultur og økonomi, etterfulgt av omvisning i rådhuset og formannskapssalen.

Det var en engasjert og kunnskapsrik ekspertgruppe som besøkte Stavangerregionen, og det var mange gode spørsmål og diskusjoner under de forskjellige besøkene.

Programmet for delegasjonsbesøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Delegasjonsbesøk fra Europakommisjonens DG Energi sommer 2017

Bakgrunn
Stavangerregionens Europakontor inviterer årlig EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen, i samarbeid med kontorets partnere. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå, som er nyttig for regionens aktører.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima- og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og mange ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

 

 

Share