15 June 2015

DG Energy på studiebesøk i Stavangerregionen

Ordførerbesøk

Juniorekspertene fra DG Energy foran rådhuset i Haugesund. Foto: Emil Gjeset, Statoil.

15 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy (Kommisjonens energidepartement) og DG Move (transportdepartement) besøkte Stavangerregionen 3.-7. juni. Godt hjulpet av partnerne bak kontoret hadde Stavangerregionens Europakontor satt opp et intensivt todagersprogram. Tematikken dreide seg blant annet rundt gassens rolle i Europas energimiks, infrastruktur, karbonfangst- og lagring, vann- og vindkraft og smart-teknologi.

Første programdag besøkte juniorekspertene Statoil, Sandnes kommune og Lyse. Statoil orienterte om selskapets aktiviteter på norsk sokkel, gassens rolle i Europas energimiks og arbeidet med karbonfangst og –lagring.  Statoils satsing på havvindkraft ble også diskutert. Gruppen reiste deretter videre til Vitenfabrikken i Sandnes. Her fikk de en presentasjon av Sandnes kommune, før Greater Stavanger orienterte om olje- og gassektorens historie og rolle i Stavangerregionen. Juniorekspertene presenterte hovedelementene i EUs Energiunion og hvordan den kan påvirke Norge. Turen gikk videre til Lyse, som orienterte om selskapets aktiviteter innen vannkraft og velferdsteknologi, og om Triangulum-prosjektet. Gruppen fikk også en omvisning i Lyses smartleilighet.  På kvelden inviterte SrE og Norsk olje og gass til nettverksmiddag, hvor gruppen fikk treffe andre unge i regionen som arbeider i energisektoren.

Andre programdag ble tilbrakt på Haugalandet. Her fikk gruppen en guidet omvisning på prosessanlegget på Kårstø, som er Europas største av sitt slag. Turen gikk videre til Gismarvik, hvor en av landets største næringsparker er under utvikling. Gruppen fikk en presentasjon av parkens kommende aktiviteter, og ble også utfordret til å komme med innspill til parkens utforming og til fleksible energiløsninger. Neste stopp var Gassco, som orienterte om selskapets rolle som operatør for transport av norsk gass til Europa, etterfulgt av en omvisning i kontrollrommet. Programmets siste stopp var Haugesund. Her orienterte ordfører Petter Steen Jr. om byens historie, næringsliv og visjoner, i Haugesunds vakre rådhus.

Det var en engasjert og kunnskapsrik ekspertgruppe som besøkte Stavangerregionen, og det var mange gode spørsmål og diskusjoner under de forskjellige besøkene.

Du kan lese Lyses artikkel om besøket her. Programmet for juniorekspertenes besøk er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.
DG ENERGY SUMMER 2015

Bakgrunn
To ganger i året inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med partnerne i kontoret og Statoil, EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå, som er nyttig for regionens aktører.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima- og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og mange ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

Share