5 October 2018

Dialogmøte helse 24. oktober

eip-on-aha

Stavangerregionens Europakontor inviterer i samarbeid med UiS til et femte dialogmøte med regionens helseaktører. Møtet finner sted i Stavanger 24. oktober og hensikten med møtet er å starte areidet med ny reference site søknad som skal levereres i 2019.

Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Statusen gis kun for tre år av gangen, og EIP AHA lanserer en ny søknadsrunde i 2019.

Share