19 February 2019

Dialogmøte om EIP AHA på Haugalandet 21. februar

eip-on-aha

Den 21 . februar arrangerer Høgskulen på Vestlandet og Stavangerregionens Europakontor dialogmøte om aktiv og sunn aldring på Haugalandet. Møtet varer fra 11.00 til 13.00 og finner sted i Haugesund på campuset til HVL. Tema for møtet er  forberedelser til EIP AHA søknad for regionen. Påmelding kan sendes fortløpende til Kristin Hetland.

Hele programmet finner du her.

Bakgrunn

Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Statusen gis kun for tre år av gangen, og EIP AHA lanserer en ny utlysning i 2019.

Share