29 September 2013

Dialogmøte om EUs helseplattform – Stavanger 14. oktober

top_ahaip

Stavangerregionen nylig er tatt opp som medlemmer i EUs helseplattform. For å diskutere mulighetene dette gir, inviterer Stavangerregionenens Europakontor regionens helseaktører til informasjons- og dialogmøte i Stavanger 14. oktober.

Stavangerregionenens Europakontor arrangerer informasjons- og dialogmøte om EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring i Stavanger den 14. oktober.  Lunsjarrangementet finner sted på Universitetet, Arne Rettedals Hus (G 101), kl. 10.30-12.30.

Hensikten med møtet er å bli bedre kjent med konseptet EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), samt diskutere hvordan benytte mulighetsrommet som dette medlemskapet gir regionens helse-aktører.  Flere regionale prosjekter var med i søknaden som ble utformet av Stavangerregionens Europakontor, Greater Stavanger og UiS. Greater Stavanger står som formell søker og vil koordinere regionens deltakelse.

Europeiske Innovasjonspartnerskap (EIP) er en arbeidsmetode lansert i Innovation Union, og er et såkalt flaggskipinitiativ under Europa 2020-strategien som skal bidra til smart, inkluderende og grønn vekst. Hensikten er å løse samfunnsutfordringer, for eksempel knyttet til aldring, ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst og sysselsetting. Triple helix-samarbeid er arbeidsmodellen som benyttes.

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale og regionale helseaktører. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer, samt næringsmuligheter.

Share