30 June 2014

Differensiert arbeidsgiveravgift diskutert på CPMRs styremøte

CPMR fortsetter presset mot EU for å opprettholde mulighetene for offentlig støtte til næringer i tynt befolkede områder, områder store avstander og områder med geografiske utfordringer som fjellområder, øysamfunn o.l.

Differensiert arbeidsgiveravgift stod på dagsorden da CPMR -organisasjonen for kystregionene i Europa- avholdt styremøte i Inverness 6. juni. På møtet, der Ellen Solheim deltok som norsk representant sammen med KS-leder Gunn Marit Helgesen, oppsummerte organisasjonen blant annet arbeidet for å sikre utkantområdene muligheter for offentlig støtte til næringslivet.

Selv om CPMR bl.a. har oppnådd at flere regioner som egentlig ikke skulle få slik støtte lenger fikk en forlengelse på syv år, er organisasjonen misfornøyd med at det ikke ble gitt permanente unntak for fjellregioner, øysamfunn og tynt befolkede områder, ettersom dette er nedfelt i Lisboatraktaten. Kampen for dette vil derfor ha høyeste prioritet for CPMR i årene fram til 2021, da EU går inn i en ny syvårig program- og budsjettperiode.

For Norge er dette arbeidet også viktig, siden dette berører Norges deltakelse i EUs indre marked og vår differensierte arbeidsgiveravgift regnes som offentlig støtte. Den norske regjeringen har oppnådd noen unntak fra det generelle regelverket for norske kommuner, og CPMR sluttet seg til de norske synspunktene.

Share