29 June 2023

Digital euro på trappene

EU-kommisjonen kom i slutten av juni med to lovforslag som skal danne det juridiske grunnlaget for innføringen av en digital euro, samt sikre fortsatt mulighet for kontant betaling i eurosonen.

Avhengig av tillit
Under en pressekonferanse i Brussel 28. juni , understreket EUs finanskommissær, Mairead McGuinnes, betydningen av å en euro som følger den digitale tidsalder:

─ Ved å komplementere kontanter, er jeg ikke i tvil om at en digital euro vil bringe med seg fordeler til innbyggere og bedrifter på tvers av EU.

Samtidig understrker hun betydningen av tillit i befolkningen:

─ Vi er på starten av en lang demokratisk prosess, en som vil gå hånd i hånd med EU-parlamentet, Rådet og selvfølgelig, den europeiskie sentralbanken.

Etter t forslaget er vedtatt i forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet, er det til syvende og sist sentralbanken i Frankfurt som bestemmer om og når en digital euro skal innføres.

Hvorfor digital valuta?
Med en stadig økende andel som betaler med kort og mobil, er det kanskje ikke opplagt hva funksjonen til en digital euro skal være.

Forskjellen fmellom en digital valuta og andre former for digital betaling, er at denne kan brukes offline, ha personvern tilsvarende uttak i minibank, og at den skal være tilgjengelig overalt.

En betydelig forskjell fra tradisjonelle bankkort, er at man ikke trenger en bankkonto i en finansiell insitusjon for å bruke digital valuta.

Målet, slik Kommisjonen legger det fram, er å sikre at grupper som ligger bak i digitaliseringen, så som eldre, kan være sikret en digital betalingsløsning som er mer tilgjengelig.

Et annet poeng, som McGuinnes også poengterer overfor Finanical Times, er at Europa mangler en felles digital betalingsløsning. De tjenstene som eksisterer i dag, er enten nasjoanle eller globale – ofte levert av USA, som for eksempel PayPal.

Dette er forslagene
De to forslagene som er lagt fram skal sikre henholdsvis fortsatt kontantbetaling og en euro som er rustet for framtiden:

  • Ett lovforslag som skal sikre muligheten til kontantbetaling i framtiden, med bred tilgang til cash  for innbyggere og bedrifter i eurosonen
  • Ett lovforslag som etablerer det juridiske rammeverket for en digital euro som et tillegg til sedler og mynter.

I tillegg til disse to forslagene, som retter seg mot landene i eurosonen, består pakken av et tilleggsforslag som skal sikre like vilkår i det indre marked. Dette forslaget er merket EØS-relevant, og vil i utgangspunktet også gjelde for Norge.

Den europeiske sentralbanken har opprettet en egen seksjon på sine nettsider, der fu finner mer informasjon om digital euro.

ShareAuthor

Helga Aunemo