26 February 2019

Digital Europe programmet: enighet om budsjettet

digital_calendar

Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om Digital Europe programmet for 2021-2027. Avtalen er en del av forhandlingene til EUs neste budsjettperiode. Programmet er nytt og skal svare på megatrenden digitalisering.

Digital Europe programmet ble foreslått i juni 2018, av generaldirektoratet med ansvar for EUs digitale indre marked (DG CNECT). Programmet vil fremme teknologier som forventes å ha stor betydning for vekst og sysselsetting i Europa. Investeringer skal rettes inn mot fem digitale sektorer.

  • Supercomputere
  • Artificial intelligence
  • Cybersikkerhet
  • Digital skills
  • Økt bruk av digital teknologi i Europa

Målet med Digital Europe er å øke fokus på teknologi i den europeiske økonomien og skape teknologisk innovasjon. Gjennom målrettet fokus skal Europa bli teknologisk ledende på verdensbasis. Det er satt av 9,2 millioner euro til programmet. Les mer her.

Stavangerregionens Europakontor har gjennom europapolitisk forum som ledes av Utenriksdepartementet, fått i oppdrag å lage en kartlegging av hvorvidt det er interessant med norsk deltakelse i Digital Europe programmet for neste rammeperiode (2021-2027), sett fra et regionalt perspektiv. Se notat om norsk deltakelse i Digital Europe fra SrE her.

 

Share