22 March 2022

DIGITAL: Koble deg på framtidens Europa!

For smart-fylket Rogaland, er rammeprogrammet DIGITAL, eller Digital Europe, fylt med muligheter for finansiering og samarbeid med sterke kompetanse- og kunnskapsmiljøer i Europa.

Rammeprogrammet, som er verdt rundt 7,6 milliarder euro og løper fra 2021 til 2027, skal akselerere bruk av innovative, digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Programmet tar for seg kunnskap, know-how, tjenester, produkter, utvikling og sikkerhet, og skal komplementere arbeidet som gjøres i de andre EU-programmene.

DIGITAL er et investerings- og kapasitetsbyggingsprogram rettet mot prosjekter på nivå 7 og opp på TRL-skalaen. DIGITAL vil med andre ord rette seg mot moden teknologi, og ha fokus på anvendelse av eksisterende løsninger. Er prosjektet lenger ned på TRL-skalaen er Horisont Europa gjerne mer relevant.

Norge deltar i DIGITAL på lik linje med EUs medlemsland. Noen av utlysningene krever mellom 25 og 50 prosent medfinansiering.

Spennende satsningsområder

Over perioden på syv år skal det jobbes med følgende satsningsområder:

  1. Tungregning
  2. Skyteknologi, data og kunstig intelligens
  3. Cyberikkerhet
  4. Avanserte digitale ferdigheter
  5. Anvendelse og bruk av digitale teknologier
  6. Europeiske digitale innovasjonshubber («EDIH»)

Nye utlysninger under Digital Europe: 292 millioner euro i potten

Det nåværende arbeidsprogram gjelder for 2021 og 2022. Andre runde med utlysninger er nå lansert. Med tema som data spaces, blockchain, offentlige tjenester og testsentre for kunstig intelligens, er mulighetene mange, på tvers av sektorer.

Søknadsfristen er 17. mai.  

Vi anbefaler å følge med i Funding and Tenders-portalen, hvor programmets utlysninger kommer fortløpende. Se også overordnet tidsplan i seksjonen “Tidsplan og frister” på siden Delta i DIGITAL.

Neste programperiode er 2023-2024, og arbeidet med arbeidsprogrammene for denne perioden er i gang og ledet av EU-Kommisjonen.

Slik er søknadsprosessen

For å søke på finansiering som del av DIGITAL må man utforme en søknad via EUs søknadsportal. På sin veiledningsside, har EU publisert informasjon om prosessen. Under DIGITAL er det egne evalueringskriterier for den enkelte utlysning. I tillegg finnes det en generell beskrivelse på side 159 i arbeidsprogrammet.

De fleste utlysningene vil kreve at man danner et konsortium med andre europeiske aktører. Dermed vil første steg i søknadsprosessen være å identifisere samarbeidspartnere. Her har Stavangerregionens Europakontor ekspertise – og vi kan bistå i å finne gode partnere og konsortia.

Hva er et EU-rammeprogram?

For å igangsette politiske visjoner og mål har EU en rekke virkemidler; ett av dem er rammeprogram. Programmene består som regel av forskjellige utlysninger med konkrete målsettinger som aktører og konsortier kan søke på. Utlysningene blir støttet med finansielle midler.

Vite mer? Ta kontakt med oss!

ShareAuthor

Malin Henden