24 April 2019

Seminar om digitale utfordringer for byer

Digital challenges

5. juni inviterer Europakommisjonen relevante aktører til Brussel for å diskutere hvordan byer og urbane områder kan takle digitale utfordringer.

Over 70 prosent av EUs innbyggere bor i byer og urbane områder står for over to tredjedeler av EUs bruttonasjonalprodukt. Urbane områder har derfor en viktig rolle i å bidra til smarte og innovative løsninger, for å takle framtidens utfordringer.

Nye teknologier som kunstig intelligens, IoT og nye delingsmetoder på nett skaper utfordringer og muligheter for byer. Seminaret vil diskutere hvordan byer og urbane områder kan ta en lederrolle og legge til rette for innovative og framtidige løsninger.

Les hele programmet her.

Meld deg på her.

Share