7 March 2018

Digitalisering tema for EIP AHAs partnerkonferanse

EIP AHA

Plenumssesjonen på EIP AHA konferansen. Foto: Horst Kramer/Twitter

EUs innovasjonspartnerskap (EIP AHA) arrangerte 27.-28. februar sin årlige partnerskapskonferanse hvor temaet var digitalisering i møte med en aldrende befolkning. 

Stavangerregionen deltar i partnerskapet blant annet som referanseregion sammen med 74 andre regioner i Europa. Regionene blir tildelt stjerner utifra hvor velutviklet og effektfullt innovasjonsøkosystemet på helse er. Stavangerregionen har per i dag én av fire mulige stjerne.

Kommissær for helse og matssikerhet, Vytenis Andriukaitis, pekte i sitt inlegg om nødvendigheten av en helhetlig tankegang fra vugge til grav, der digitalisering er hovedverktøyet. Europas befolkning blir eldre og lever lengre enn tidligere. Det er anslått at en av fem europeere er over 65 innen 2030. Dette skaper nye utfordringer for helsesektoren og nye behov for innovasjon.

Digitalisering er et verktøy som gir mange nye muligheter innenfor personsentrert omsorg, tryggere helsedata, bedre og billigere oppfølging av pasienter. Et eksempel er hvordan blockchain-teknologi kan sikre helseopplysninger digitalt bedre enn før, og samtidig hindre at uønskede for tilgang. Dette gjør det lettere for pasienter å få tilgang til egne helseopplysninger.

Les også om Sør-Danmarks Europakontor sitt seminar om aktiv og sunn aldring i firestjerners regionene.

 

Share