11 October 2017

Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i Brussel

IMG_9065_preview

Regional- og kommunalråd ved Norges delegasjon til EU, Eivind Lorentzen orienterte om smart spesialisering og europeisk regionalpolitikk på medlemsseminaret i Brussel. Foto: Andreas Karmhus/Trøndelags Europakontor.

9.oktober arrangerte de norske regionkontorene i Brussel introduksjonsseminar på Norges Hus, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017, tidligere kjent som Open Days. Arrangementet hadde over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner, og belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og Brexit.  


Norske muligheter
Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, satte rammene for dagen med et åpningsinnlegg om Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen, samt aktuelle tema som Brexit og migrasjon. Hennes budskap var klart – Norge har et tett samarbeid med EU og norske lokale og regionale aktører har mange muligheter i Europa.

Aleksandra Einen, rådgiver ved EØS-midlenes sekretariat, FMO, orienterte om mulighetsrommet for norske aktører innen EØS-midlene. Hun fortalte om bilaterale samarbeid mellom aktører i Norge og mottakerland, og fremhevet særlig eksempelet «Den grønne synagogen». Her var byggfagelever ved en norsk videregående skole i Aust-Agder med å restaurere en synagoge i Latvia.

Eivind Lorentzen, regional- og kommunalråd ved Norges EU-delegasjon, holdt innlegg om europeisk regionalpolitikk og viktigheten av egne smart spesialiseringsstrategier, EUs arbeidsmetode for å kartlegge innovasjonsmuligheter og komparative fortrinn i europeiske regioner. Han oppfordret norske fylker om å følge Nordland sitt eksempel og benytte seg av metoden.

Digitalisering
IKT-råden ved den estiske EU delegasjonen, Luukas Ilves, fortalte om det estiske EU-formannskapets prioriteringer innen digitalisering, med et særlig fokus på den nylig vedtatte Tallinn-erklæringen om tettere IKT-samarbeid mellom EU-landene samt EØS-statene. Norge har også undertegnet erklæringen der man i større grad skal jobbe for digitale løsninger for i offentlig sektor.

Jan Meijsen fra den nederlandske kommunen Molenwaard kommune i Nederland, der alle kommunetjenestene har blitt digitalisert. Man har ikke lenger et fysisk rådhus – i stedet møter offentlige ansatte innbyggerne hjemme og i lokalmiljøet for å levere offentlige tjenester. Kommunen er den første heldigitaliserte av sitt slag.

Horisont 2020
Gjennom EUs forskings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 har norsk offentlig sektor mulighet til å få støtte for en rekke prosjekter, forklarte Tor Ivar Eikaas og Erna Wenche Østrem, begge ved Forskningsrådets EU-kontor i Brussel.

De viste blant annet til Stavanger kommunes fyrtårnsbystatus i Triangulum-prosjektet, der man skal teste ut nye energiløsninger, og smartbysatsingen til Gjesdal kommune gjennom prosjektet FABULOS, som vellykket norsk deltakelse i Horisont 2020.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

EØS-midlene

Eivind Lorentzen – EUs regionalpolitikk

eGov Estland

Molenwaard kommune

Forskningsrådet

Presentation Brexit

 

Share