6 October 2015

UTSATT! Seminar om digital helse 1.-2. desember

shutterstock_92625160%20resized

UTSATT! NY DATO 19.-20. Januar 2016

1.- 2. desember arranger Europaparlamentet, sammen med United4Health og EHTEL, seminaret: Our Daily Digital Health … Is everyone ready? Under de to dagene vil man diskutere hvordan bruken av eHelse- og mHelse-teknologi kan være med på å forandre leveringen av helsetjenester, slik at man i fremtiden imøtekommer noen av utfordringene Europa står overfor.

Helseulikheter og en aldrende befolkning er blant de største økonomiske og sosiologiske utfordringene i dagens Europa, fastslår Europakommisjonen. Balansen mellom tilgjengelighet, pris og kostnad synes i denne sammenheng å være et vanskelig spørsmål. Under arrangementet vil det derfor bli anledning til å debattere bruken av eHelse- og mHelse-tjenester, samt innovative løsninger.

Blant deltakerne som stiller til debatt er Europaparlamentariker Eva Kaili, andre helsepolitikere, ulike industriledere og representanter fra sivilsamfunnet. Det vil også bli anledning til å høre erfaringer fra aktører som arbeider med dette fagfeltet til daglig.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.

Share