7 December 2018

Diskuterte framtidens EU budsjett og samhørighetspolitikk

47384064_362904701132620_8325851943620575232_n

Stavangerregionens Europakontor deltok sammen med Rogaland Fylkeskommune på CPMR-seminar i Brussel om EUs samhørighetspolitikk og framtidens EU budsjett.

Europarlamentet og Rådet har de siste månedene forhandlet om EUs budsjett og har et mål om å vedta budsjettet før europaparlamentsvalget i mai. Ettersom EUs tredje største økonomi og stor bidragsyter til budsjettet, Storbritannia, forlater EU, legges det opp til betraktelige kutt  i særlig landbrukspolitikken og samhørighetspolitikken.

Samhørighetspolitikken er forankret i Lisboatraktatens artikkel 174. Målet er økonomisk, sosial og territorial utjevning mellom EUs rikere og fattigere regioner. Spesielt har EUs nye medlemsland mottatt store økonomiske overføringer gjennom denne budsjettposten de siste årene.

For Europas kystregioner, som i mange tilfeller har opplevd økonomisk nedgang siden 1970-tallet, er samhørighetspolitikken viktig. Kutt vil derfor skape problemer for deres økonomisk aktivitet og kan føre til en lavere sysselsetting.

Europapolitiker Jan Olbrycht fra Polen framhevet at kutt i samhørighetspolitikken vil hindre innovasjon og maritime aktiviteter vil reduseres. Reduserte midler til samhørighetspolitikken kan dermed få konsekvenser for Stavangerregionen, ettersom handel med EU gjennom skipskorridorer muligens vil reduseres.

Les mer om CPMR her.

Share