11 December 2017

Seminar om smartbysamarbeid, EØS-midler og H2020

24296704_1166152383525823_8014624007028471032_n

Kristine Enger, ordfører i Randaberg. Foto: Heidi Kristina Jakobsen

Første desember var omkring 30 aktører samlet på Randaberg til seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 og hvordan disse finansieringsmekanismene kan brukes i regionens smartbyarbeid.

Randaberg kommune var vertskap for møtet som ble åpnet av ordfører Kristine Enger,  som også var initiativtaker til seminaret. Enger pekte på viktigheten av samarbeid og gjensidig læring og ønsket å utnytte mulighetsrommet som Norges tilknytning til EU gir.

Randaberg

Foto: Heidi Kristina Jakobsen

Seminaret var grovt sett delt i to der henholdsvis Rannveig Skofteland’s (UD)  presentasjon av EØS-midlene,  og Erna Wenche Østrem’s (Forskningsrådet) presentasjon av Horisont 2020 ble etterfulgt av lokale eksempel og oppspill fra blant andre Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune og Stavanger kommune. Direktør Herbjørn Tjeltveit presenterte Nordic Edge Expo, og Kyrre Aas, leder EU-enheten ved UiS/IRIS/SUS/Misjonshøgskolen/HVL presenterte noen særlig aktuelle H2020-utlysninger.

Denne mobilitetsutlysningen med stikkord regional planlegging, pendling og inter-modale løsninger,  fikk særlig oppmerksomhet. Med betydelige infrastruktur-investeringer på trappene som ny bussvei, er det mange regionale aktører som er interessert i å utvikle prosjekt på mobilitet.

Det ble også orientert om EUs initiativ WIFI4EU,  en støtteordning for etablering av offentlige wifi-soner.  Midlene lyses ut i februar 2018 og med enkel søknadsprosess (online søknadsskjema og et vouchersystem). Det er 120 millioner euro i potten og midlene fordeles etter førstemann til mølla prinsippet. Les mer om ordningen her.

Se programmet for seminaret her.

Bakgrunn – EØS-midlene og Horisont 2020

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Støtten går til 17 land hovedsaklig fra sentral- og østeuropa, i tillegg til Hellas og Portugal og skal styrke forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene består av to ordninger, den ene ordningen er finansiert av Norge alene (Norway Grants), den andre ordningen (EEA-grants) inkluderer bidrag også fra Island og Lichtenstein. Størrelsen på bidragene avtales i forhandlinger mellom Norge og EU til hver finansieringsperiode. Les mer her

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro i potten fordelt på sju år. Målsetningen med programmet er å løse samfunnsutfordringer gjeonnom forskning og innovasjon,  bidra til økonomiske vekst og sysselsetting  i Europa. Norske bedrifter, forskningsmiljøer og ikke minst kommuner og fylkeskommuner, kan delta på lik linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Les mer her.

Share