26 November 2021

Due-diligence regler for “avskogingfrie produkter”

Kommisjonen foreslår at bedrifter må bevise at produktene deres ikke har bidratt til ødeleggelse av skog før de blir tillatt på det europeiske markedet.

EU vil fremme “avskogingsfrie” produkter

Produksjon av varer vi importerer som soya, storfekjøtt, palmeolje, trevirke, kakao og kaffe er en stor kilde til avskoging. Som en stor økonomi og forbruker av disse varene knyttet til avskoging vil EU ta ansvar – noe som har ført til forslag til en forskrift for avskogingsfrie produkter. De nye reglene forventes “å redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold.”, sier Kommisjonen.

Hva innebærer reglene?

De nye reglene vil innebære obligatoriske due diligence (selskapsgjennomgang) for operatører som eksporterer spesifikke varer som er forbundet med avskoging til EU-markedet. Due diligence innebærer at informasjon om selskapet samles, analyseres og offentliggjøres. Formålet er å sikre at bare avskogingsfrie produkter når EUs marked. Reglene vil gjelde for varene soya, biff, palmeolje, tre, kakao, lær, sjokolade og møbler. Ifølge EU-kommisjonen har verden mistet skog tilsvarende et område på størrelse med EU siden 1990.

Operatører vil bli pålagt å samle inn de geografiske koordinatene til landet der varene ble produsert. Kommisjonen vil opprette et benchmarking-system som vil identifisere land som har lav, standard eller høy risiko for å produsere varer som ikke er fri for avskoging. Forpliktelser for operatører og myndigheter vil variere i henhold til risikonivået i produksjonslandet eller -regionen, med forenklede due diligence-plikter for produkter som kommer fra lavrisiko.

Du kan lese mer her.

Share