20 December 2021

€673 millioner til “Missions” i nytt arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet i Horisont Europa for perioden 2021-2022 er publisert. Programmet er en oppdatert versjon som inkluderer de fem samfunnsoppdragene gjennom 19 spesifikke utlysninger.

Det totale budsjettet for perioden er på 15.4 milliarder euro. Dette tilsvarer en økning på 723 millioner euro. Herunder ligger også andre utlysninger som ikke er direkte relatert til samfunnsoppdragene, som blant annet utlysninger innen energi og mobilitet.

Første runde med utlysninger under EUs samfunnsoppdrag åpner allerede 22 desember, mens neste runde åpner 11 januar 2022.

Arbeidsprogrammet som helhet kan leses her.

 

Fem samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdragene er Kommisjonens konkrete bestilling til aktørene som deltar i EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Ideen er å gi prosjektene målrettede oppdrag som skal bidra til å finne løsninger på de utfordringer Europa står overfor fram mot 2030.

Følgende fem samfunnsoppdrag er blitt identifisert:

  • Tilpasning til klimaendringer
  • Kreft
  • Gjenopprette våre hav og vann
  • 100 klimanøytrale og smarte byer
  • A Soil Deal for Europe

Det er Horisont Europas Mission Boards, eller ekspertpanel/fagstyre, som har vært med på å definere de fem oppdragene. Hvert panel består av 15 medlemmer, med en mandatperiode på 18 måneder.

Det er ventet nye utlysninger for disse panelene når perioden nå utløper.

 

Varierte erfaringer etter første runde

Etter at første runde med utlysninger under Horisont Europa nå er ferdig, har interesseorganisasjonen ScienceBusiness lansert en undersøkelse blant forskere og andre interessenter for å høste erfaringer fra første runde.

Svarene viser at aktørene har delte oppfatninger. Mens enkelte uttrykker lettelse over en mindre administrativ byrde med betydelige forenklinger, peker andre på noen voksesmerter i søknadsprosessen.

Blant utfordringene ble det pekt på, er at det stilles mange ulike krav, og at det er utfordrende å svare på alt dette på “bare” 45 sider, som er maksimum sideantall. Med økte midler er også konkurransen større enn noen gang, og noen opplever også utfordringer med å skulle “stikke seg fram” med sidebegrensningene som er gitt.

Noen utfordringer var mer av teknisk art; som for eksempel problemer med plattformen eller i selve utfyllingen av enkelte søknadsfelt.

Du kan selv delta i undersøkelsen her. Resultatene vil bli overlevert Kommisjonen i starten av 2022.

ShareAuthor

Helga Aunemo