2 May 2019

ECIU: Lanserer smartregion agenda

ECIU_logo on white_2016.jpg (rw_largeArt_1201)

ECIU (European Consortium of Innovative Universities) hvor Universitet i Stavanger er medlem, er i ferd med å utvikle en agenda for smarte regioner som også vil bygge på FNs fornybare mål.

Smartregion agendaen bygger på fire pillarer:

Energi
For å realisere et karbonnøytralt EU, må både rurale og urbane regioner videreutvikles. Det er fortsatt små byer og bondegårder som operer på svært gamle løsninger. ECIU vil derfor arbeide for å utvikle regionene – slik at nye teknologiske løsninger kan tas i bruk.

Transport
Et mer sammenkoblet Europa er et viktig ledd i utviklingen av smarte regioner. ECIU har som mål å utvikle nye transportmuligheter for regionene. Dette muliggjøres for eksempel gjennom digitalisering.

Sirkulær økonomi
En felles strategi for sirkulær økonomi vil ta sikte på å bruke ressurser bedre. Eksempelvis vil ECIU arbeide for å utvikle bedre håndtering av avfall.

Motstandsdyktige områder
Smarte regioner må kunne takle klimaforandringer og økonomiske omstillinger. Mange rurale områder har de siste årene hatt vanskeligheter med å takle økonomiske omstillinger. ECIU vil utvikle smarte regioner som er bede forberedt på slike forandringer.

Om ECIU

ECIU-universitetene samarbeider om å utvikle læringsmetoder og utdanningskvalitet. Universitetene satser på IKT-støttet læring, felles masterprogrammer og utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte. Felles for universitetene i nettverket er at de er forholdsvis nyetablerte og at de har som målsetting å bidra til  innovasjon og regional utvikling.

Universitetsnettverket ECIU består av: Aalborg Universitet i Danmark, Universidade de Aveiro i Portugal, Universitat Autònoma de Barcelona i Spania, Dublin City University i Irland,  Technische Universität Hamburg i Tyskland, Linköping Universitet i Sverige, Kauno technologijos universitetas i Litauen,  University of Nottingham i Storbritannia, Universitetet i Stavanger, Norge, Università di Trento i Italia, universitetene i Tampere i Finland,  Universiteit Twente i Nederland og Tecnológico de Monterrey i Mexico.

Share