12 January 2017

EFTA arrangerer informasjonsseminar om EØS-avtalen

efta7. februar inviterer EFTA til informasjonsseminar om EØS-avtalen i Brussel. Formålet med seminaret er å gi en solid forståelse av EØS-avtalen, den daglige håndhevingen av avtalen, og hvordan denne integrerer Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked. Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet, Financial Mechanism Office (FMO) som administrerer EØS-midlene, EFTAs overvåkingsorgan ESA, og EFTA-domstolen.

Program- og påmedlingsinformasjon er tilgjengelig via denne siden.

Share