2 September 2019

EFTAs introduksjonsseminar om EØS-avtalen

EFTA

Tirsdag 17. september arrangerer EFTA-sekretariatet et introduksjonsseminar om EØS-avtalen i Brussel. Arrangementet finner sted i EFTA-sekretariatets lokale kl. 09.00 – 16.30, og blir etterfulgt av en nettverksmottakelse.  

Seminaret skal gi en grunnleggende forståelse av EØS-avtalen, hvordan relevant EØS-lovgivning implementeres, overvåkes og tolkes sant hvordan avtalen integrerer Norge, Island og Liechtenstein i EUs indre marked. Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan ESA og EØS-midlenes sekretariat FMO.

Registrer deg her og se foreløpig program her.

 

Share