30 September 2016

EFTA til Stavanger for å lære om smart omstilling

EFTAs årlige komitemøter ble i år lagt til Stavanger. Underkomiteene fikk også anledning til å se Lysefjorden på nært hold. Foto: Lars Erik Hauge, Utenriksdepartementet.

EFTAs årlige komitemøter ble i år lagt til Stavanger. Underkomiteene fikk også anledning til å se Lysefjorden på nært hold. Foto: Lars Erik Hauge, Utenriksdepartementet

14. -15. september var Stavanger vertsby for EFTAs årlige komitemøter.

Hovedformålet med besøket var å lære om hvordan Stavanger ser til EU og Europa i omstillingarbeidet. Foranledningen for dette var Stavangerregionens Europakontors (SrE)innlegg om saken i UDs årlige EØS-konferanse.

Delegasjonen bestod av omkring 40 representanter fra EFTA-sekretariatet, EFTA/EØS-landene, EUs delegasjon til Norge og fra Utenriksdepartementet. SrE har bistått Utenriksdepartementet i utforming og tilrettelegging av program.

På programmets første dag ønsket Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø velkommen, og orienterte dessuten om omstillingsarbeidet i regionen, inkludert satsingen på smarte byer og bygder. Europakontorets direktør orienterte om den europeiske dimensjonen i regionens omstillingsarbeid, etterfulgt av en orientering fra UiS om innovasjons- og omstillingsprosjektet RUNIN.

Delegasjonen fikk videre høre om næringsutvikling og om smartbyprosjektet Triangulum av Stavangers næringssjef Tone Grindland. Senior forretningsutvikler i Lyse, Per Fjeld, orienterte om selskapets arbeid med smartby og EU-prosjekter, etterfulgt av en omvisning i selskaptes demonstrasjonsleilighet for smartteknologi.

Programmets andre dag var satt av til møter i de respektive komiteene.

 

 

 

Share