6 October 2017

eHealth Tallinn 2017 – helse i det digitale samfunnet

16.-18. oktober går konferansen “eHealth Tallinn 2017 – Health in Digital Society. Digital Society for Health” av stabelen i Tallinn. Konferansen arrangeres av det estiske EU-formannskapet, Estlands sosialdepartement, HIMSS Europe og ECH Alliance, og hovedtema er hvordan digital teknologi og økt bruk av helsedata forandrer europeisk helsevesen og pasientenes hverdag.

Arrangementet er beregnet på både offentlige aktører, akademia og næringsliv, og vil særlig drøfte følgende tematiske områder:

  • Hvordan fremme brukerdrevet etterspørsel og innovasjon innen e-helse
  • Hvordan e-helse kan fasilitere verdiskapende og bærekraftige helse- og velferdstjenester
  • Rollen e-helse kan spille som driver for innovasjon og økonomisk utvikling

Program og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig her.

Share