20 May 2019

Eigersund får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

wifi4you

Kommisjonen publiserte 14. mai resultatene av andre runde i Wif4EU. Totalt mottar 3400 kommuner nå totalt 51 millioner euro fra Kommisjonen. Fra Stavangerregionen nådde Eigersund kommune fram i denne runden og mottar dermed 15.000 euro til etablering av wifi i det offentlige rom.

— Eigersund kommune er svært fornøyd med å ha fått tildelt EU-midler til installering av offentlige Wi-Fi soner i Egersund sentrum. Vi skal nå tilrettelegge for å tilby innbyggere og tilreisende gratis wi-fi på torget, i elveparken og muligens ved gjestehavna. Arbeidet settes i gang snarest slik at tilbudet er klart til turistsesongen, sier Daglig leder Eigersund Næring og Havn, Anne Vigdis Ellingsen.

Pengene fra EU skal gå til installasjon og vedlikehold av nettet, men driften må kommunen dekke selv. De kommunene som mottar milder forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år.

Stavangerregionens Europakontor har vært en aktiv bidragsyter for å få kommuner i Rogaland til å søke om støtte fra Wifi4EU. I 2018 arrangerte kontoret informasjonssesjon om finansieringsmuligheten og SrE har oppdatert og veiledet medlemmene gjennom prosessen. I 2018 fikk Gjesdal, Rennesøy og Forsand støtte til gratis wifi.

Digitalt indre marked
WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon.Tidligere har Europakommisjonen blant annet fjernet roamingavgiftene i EU og styrket personvernet på nett. Les mer om EUs digitale indre marked her.

Lister over alle norske mottakere kan du lese her.

Les Stavanger Aftenblads artikkel om at Eigersund mottar EU-støtte her.

Share