12 June 2019

Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel

61821345_1566326023508455_1609219293990354944_n

Direktør for Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen (t.v) og styret i Norwegian Energy Solutions. De andre fra på bildet fra venstre er Kyrre Aas (UiS), Tom Huuse (GE Baker), Øystein L. Bø (UiS), Egil Aanestad (NES), Ståle Tungesvik (Equinor), Lars Raunholt (Canrig), Ulrik Olbjørn (Equinor), Paul Vigmostad, Eivind Torheim ( Wintershall), Knut Høiland (Worley), Eirik V. W. Lønning (Innovasjon Norge), Jorunn J. Sætre (NES) og Ørjan Heradstveit (ONS).

3. og 4. juni arrangerte Stavangerregionens Europakontor studietur for styret i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Styret fikk en innføring i EUs politiske agenda og lærte om mulighetene for EU-finansiering av prosjekter. 

SrE hadde laget program som ga innføring i EUs arbeid mot en karbonnøytral økonomi innen 2050. Lisa Maria Løvold, energiråd ved Norges delegasjon til EU fortalte om deres arbeid i Brussel. Federico Porra, fra EU kommisjonens DG Environment, fortalte videre om EUs arbeid med å etablere en sirkulær økonomi.

Muligheter for forskningsfinansiering
Leder for Forskningsrådet kontor i Brussel, Tor Ivar Eikaas orienterte om aktuelle tema innen  EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, etterfulgt av Berta Mata Güell, fra Sintef Energi som fortale om planer og muligheter innen European Energy Research Alliance.

Gallery slideGallery slide
Andre energiklyngers arbeid
Pieter Jan Jordans fra  den belgiske energiklyngen Flemish Innovative Business Network, fortalte om klyngens arbeid og utfordringer de møter i arbeidet med utvikling og testing av nye teknologier innen vindkraft. Med på møtet var også Marta Marin Sanchez, fra den Baskiske delegasjonen til EU, som fortalte om hvordan Baskerland jobber med fornybar energi.

Gallery slideGallery slide

Statkraft og Equinor – viktige aktører i Brussel
Anne Bolle, direktør for Statkrafts kontor i Brussel, fortalte om hvordan verdens største fornybare energiselskap jobber i Brussel og hvordan de ser på utviklingen i det europeiske energimarkedet. Jannik Lindbæk, direktør for Equinors Brusselkontor orienterte om hvordan Equinor jobber med karbonfangst og investeringer i fornybare teknologier, og hvordan de jobber opp mot EU-systemet.

Gallery slideGallery slide

EUs satsing på batteriteknologi
Thore Sekkenes, direktør for EIT InnoEnergys europeiske batteriallianse (European Battery Alliance) og Pierre Serkine, rådgiver ved EIT InnoEnergy Brusselkontor, fortalte hvordan de arbeider på vegne av Kommisjonen med å etablere en europeisk batterindustri. Sekkenes fortalte blant annet om hvordan Norge alle forutsetninger for å tiltrekke seg nevnte industri, som kan føre til mange arbeidsplasser fremover.

62116591_1566327276841663_7623648554778624_n

Les mer om Norwegian Energy Solutions her.

Se hele programmet for NES-styret her.

Share