4 March 2013

Energikonferanse om et pan-europeisk «supernett»

wind1-606x380

19. mars går Supergrid 2013 av stabelen i Brussel i regi av Friends of the Supergrid (FOSG)

Tittelen på årets konferanse er No Transition without Transmission, og blant tema som skal debatteres, er samfunnsnytten av et supernett og hvilke barrierer som står i veien for en realisering av et fellenett. På talerlisten står blant annet den verdenskjente økonomen Jeremy Rifkin.

FOSG er en sammenslutning av globale selskap som arbeiderfor opprettelsen av et fellesnett i Europa. Målet er et fellesnett som transporterer også fornybar kraft til dit det trengs. FOSG forsøket å påvirke nasjonale og Europeiske myndigheters regulering av energifeltet for å realisere dette nettet.

For mer informasjon og påmelding, klikk her

Share