27 June 2013

Energiprosjekt med lokal deltakelse presentert under EUs fornybaruke

kraftlinjer_fem_master_2526

ENSEA-prosjektet, der både Lyse, UIS, og fylkeskommunen deltar, ble presentert i løpet av EUs fornybaruke som nylig fant sted i Brussel.

EUs Sustainable Energy Week 2013 (EUSEW) gikk av stabelen 24-28. juni Brussel. Europakommisjonen står for arrangementet som har funnet sted årlig siden 2006. Innenfor rammen av EUSEW vises det frem prosjekter og initiativ som bidrar til energieffektivitet og fornybare energiløsninger. Hensikten med konferansen er å spre gode eksempler, inspirere nye ideer og bygge nettverk som bidrar til at EU når sine klima- og energimål.

Et av prosjektene som ble presentert i løpet av Fornybaruken, var ENSEA (European North Sea Energy Alliance). Prosjektet er finansiert av EUs 7. rammeprogram for forskning og løper fra 2012 til 2015. Blant prosjektdeltakerne er Universitetet i Stavanger, Lyse Energi og Rogaland fylkeskommune.

Prosjektet skal bidra til et ressurseffektivt Europa gjennom å styrke forsknings- og innovasjonspotensialet til europeiske regioner med forskningsdrevne klynger bestående av universiteter, forskningssentre, næringsliv og myndigheter. Målet er å styrke konkurransekraften til forskningsdrevne energiklynger gjennom bedre koordinering og utnyttelse av forskning. En sentral utfordring er hvordan forholde seg til fluktuerende fornybar energi i eksisterende energisystem.

Les mer om ENSEA prosjektet her

Share