25 June 2015

Energisamarbeid i fokus under ENSEA-seminar i Brussel

Mette Fossan-Bergem fra Rogaland fylkeskommune (ytterst til høyre)og øvrige ENSEA-partnere signerte interesseerklæring om fortsettelse av samarbeidet etter inneværende prosjektperiode. Foto: Terje Gravdal

Mette Fossan-Bergem fra Rogaland fylkeskommune (nummer fire fra venstre)og øvrige ENSEA-partnere signerte interesseerklæring om fortsettelse av ENSEA-samarbeidet etter inneværende prosjektperiode. Foto: Terje Gravdal

18. juni inviterte European North Sea Energy Alliance (ENSEA) til seminar i Brussel, i forbindelse med EU Sustainable Energy Week 2015. Seminarets hovedtema var integrering av energisystemer i Nordsjøen, og hvordan et effektivt samarbeid og koordinert EU-politikk kan bidra til å løse utfordringer og akselerere energiomstillingen i Nordsjøregionen. Rogaland fylkeskommune og Stavangerregionens Europakontor var til stede under seminaret.

Professor Andre Faaij fra Universitetet i Utrecht var dagens moderator. Han fremhevet Nordsjøens enorme potensial som energiregion, både med tanke på vannkraft, vindkraft, bioenergi og karbonfangst og -lagring. Et integrert energisystem i Nordsjøen vil være en katalysator for økonomisk vekst og arbeidsplasser, og Faaij etterlyste et koordinert energisamarbeid mellom landene i Nordsjøregionen. Her vil Europakommisjonen også spille en viktig rolle.

Koos Look fra Energy Valley Foundation nevnte mangelen på infrastruktur og langsiktige energivisjoner som to av hovedutfordringene i arbeidet med energiintegrering i Nordsjøregionen. Han etterlyste en mer helhetlig regional utviklingsstrategi, og fremhevet potensialet i å benytte eksisterende offshoreinfrastruktur, knyttet til plattformer som skal avvikles, til utvikling av fornybar energi. Look understrekte også viktigheten av trippel helix-samarbeid og en ambisiøs EU-politikk i Nordsjøregionen.

Brendan Devlin fra Europakommisjonens DG Energy påpekte Nordsjøens enorme potensial som nåværende og fremtidig energiregion, men at dette ikke utnyttes optimalt, særlig på grunn av nasjonale reguleringer. Han trakk frem havvindkraft som eksempel. Så å si alle kraftkablene fra havvindparkene utenfor Tyskland og Nederland går til det tyske markedet, selv om Nederland ofte ligger nærmere til. Han etterlyste en regional reguleringsstrategi for fornybar energi, og at landene rundt Nordsjøen ikke blir sittende å vente på at andre skal lede an. Devlin trakk frem det nederlandske EU-formannskapet i 2016 som en utmerket mulighet til å få fart i integreringsarbeidet i regionen.

Ernst Reichstein fra Vattenfall orienterte om utviklingen i energisektoren i Nordvest-Europa siden 80-tallet, og vektla noen av hovedutfordringene sektoren står ovenfor i dag: manglende systemstabilitet, manglende lagringsmuligheter for fornybar energi samt kostnadsutfordringer for konvensjonelle energianlegg. Reichstein fremhevet at konvensjonell energi vil spille en viktig stabiliseringsrolle også i de kommende årene, og at ENSEA-alliansen kan spille en viktig rolle som teknologi- og systemformidler.

På slutten av konferansen signerte Mette Fossan-Bergem fra Rogaland fylkeskommune, sammen med øvrige ENSEA-partnere, en interesseerklæring om å fortsette samarbeidet etter inneværende prosjektperiode. Man vil også arbeide for en formalisering av ENSEA-nettverket.

Bakgrunn
ENSEA-nettverket startet som et FP7-prosjekt med støtte fra Europakommisjonen, med formål om å fostre tettere samarbeid mellom nettverksets Nordsjøbaserte medlemmer omkring energiprosjekter. Fra norsk side inngår Rogaland fylkeskommune, Lyse og UiS og Centre for Sustainable Energy Solutions (cenSE). Nettverket består ellers av partnere fra Skottland, Nord-Nederland og Nordvest-Tyskland. ENSEA startet opp 1. oktober 2012 og avsluttes 30. september 2015.

Share