1 July 2022

Forsyningssikkerhet, flyktningekrise og forsvar: Tsjekkia tar over roret i Rådet

Krig og inflasjon er stikkord når Tsjekkia 1. juli overtar EUs formannskap. De overtar stafettpinnen fra Frankrike, som fikk krigen i fanget bare noen uker inn i sin formannskapsperiode. 

Formannskapene i EU er organisert i en såkalt troika, eller trio, og består i denne runden av Frankrike, Tsjekkia og Sverige. Ideen med slike trioer er at prioriteringer sees i sammenheng, og at man får til en mer langsiktig linje. 

En periode varer i seks måneder, og det er mye som skal skje på kort tid. Det er formannskapets oppgave å holde trykket oppe og å finne kompromisser som kan skape framgang i prosessen.

Tsjekkias prioriteringer

  1. Håndtere flyktningekrisen og Ukrainias gjenreisning
  2. Energisikkerhet
  3. Styrke Europas forsvarsevne og cybersikkerhet
  4. Den europeiske økonomiens strategiske robusthet
  5. Robusthet for demokratiske institusjoner

Rethink, Rebuild, Repower

Det er ingen liten oppgave Tsjekkia står overfor når de nå tar over formannskapet, og mottoet tyder på betydelige ambisjoner: Europe as a Task: Rethink, Rebuild, Repower klinger bedre på engelsk enn på norsk, men her er det kanskje særlig tre F’er som står i fokus:

Forsyning, flyktninger og forsvar trekkes fram i prioriteringene – alt som et resultat av krigen i Ukrainia.

Forsyningen av energi til Europa er høypolitikk, i det Europa nå prøver å venne seg av russisk gass i kjølvannet av invasjonen. Russland har slått av kranene til flere EU-land, og alternative energikilder må skaffes til veie raskt. 

Samtidig er EU inne i et klimaløft av globale dimensjoner, gjennom Fit for 55. Det er derfor sentralt at den nye energimiksen også blir grønnere – i hvertfall på sikt.

Med en økning i bruken av kull, vil Tsjekkia få betydelige utfordringer utover høsten, når EU skal sikre vinterens energiforsyning. Tsjekkia har selv fått reduserte gassvolum den siste tiden, og er ett av mange EU-land som nå tyr til kull – brennstoffet som tente flammen til dagens EU, men som man i de siste år har prøvd å fase ut.

Og selv om russisk gass er en stor hodepine, har Tsjekkia også hatt sine disputer med kull. De klagde nemlig til EU-kommisjonen over en kontroversiell, polsk kullgruve på grensa.

Mens Tsjekkia klagde på negative effekter på vannreservoarer, pekte Polen på sitt energibehov, hvor den aktuelle gruva dekker forbruket til et nærliggende kullkraftverk som i sin tur står for  7% av produksjonen nasjonalt.

Polen fikk tilslutt dagbøter fra EU-domstolen på 500.000 euro, hvorpå partene kom til enighet i februar i år.It’s the economy, stupid

Tsjekkia bekledde også i 2009 den toneangivende rollen som presidentskap for Rådet – den gang under mottoet “Europe without Barriers”. 

EU var den gang midt inne i finanskrisen, med store økonomiske utfordringer i Europa og globalt. 

Men også den gang sto energi og konflikt høyt på dagsorden – og Russland og Ukraina var involvert, da som nå.

I januar 2009, samtidig som Tsjekkia tiltrådte formannskapet forrige gang, nektet nemlig russiske Gazprom å fullbyrde sin del av en forsyningsavtale, med mindre motparten, ukrainske Naftogaz betalte sine utestående gjeld for tidligere leveranser.

Dette eskalerte til en gasskrise, der all gass gjennom Ukraina til Europa ble stoppet i 13 dager. 

Likevel vil mange kanskje peke på inflasjonen som den aller største utfordringen akkurat nå – både i EU og globalt. 

Inflasjonen i eurosonen var i mai i år på 8.1% – mot 2% i mai 2021. Pandeimien, med en lang periode med lavere forbruk og støtteordninger, samt krigen i Ukraina, får skylden.

Petr Fiala, Tsjekkias statsminister pekte på viktigheten av å sette inn tiltak:

-Covid-pandemien og krigen i Ukraina minner oss på at vi må styrke forsyningslinjene og forbedre den europsiek økonomiens robusthet mot eksterne trusler. Det tsjekkiske formannskapet tar sikte på å få raskest mulig framgang med ferdigstillelse av handelsavtaler med demokratiske land og å styrke det transatlantiske samarbeidet innad i EU-US Trade and Technology Council (TTC), med fokus på strategisk samarbeid, sier han i denne talen.

Du kan lese mer om Tsjekkias prioriteringer og program for formannskapsperioden på deres egne nettsider her.

ShareAuthor

Helga Aunemo