28 June 2021

Engasjement for EUs muligheter på Hetland VGS

Elevene i faget “Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2” ved Hetland VGS har internasjonalisering på agendaen. I den forbindelse ble Stavangerregionens Europakontor invitert til å fortelle om hvordan norske aktører kan skape innovasjon gjennom Norges samarbeid med EU.

Foto: Marit Gjerde Haaland, lærer for entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, ved Hetland videregående skole

Internasjonalisering og innovasjon i fokus
Elevene som tar valgfaget entrenørskap og bedriftsutvikling skal få innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. En del av pensum er også internasjonalisering, der de skal lære om hvordan norske virksomheter kan være aktører i internasjonale markeder.

EU er en viktig aktør for Norge, og kontorets Europakoordinator, Tora Margrethe Eide, ble invitert til å fortelle engasjerte avgangselever om hvilke muligheter som finnes i EU for norske aktører. Det ble vist til gjenkjennbare eksempler på regionale prosjekter som har fått støtte gjennom deltakelse i EU-program. Takk for invitasjonen!

Vi på Stavangerregionens Europakontor ser frem mot å kunne ta i mot studiebesøk i Brussel når det igjen blir mulighet for det!

Share