28 February 2017

Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

EUs visepresident med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, annonserte 1. februar at EU-institusjonene er enige om en avtale om fjerning av roamingavgifter sommeren 2017. Foto: Europakommisjonen.

EUs visepresident med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, annonserte 1. februar at EU-institusjonene er enige om en avtale om fjerning av roamingavgifter sommeren 2017. Foto: Europakommisjonen.

Februar har vært en måned med betydelig fremgang i EUs arbeid med å skape et digitalt indre marked. I løpet av måneden har man både blitt enige om en avtale for å fjerne roamingavgiftene i EU i sommer, og nye regler som skal fjerne geoblokking av strømmetjenester.

Natt til 1. februar ble Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet enige om en avtale som medfører at roamingavgiftene i EU forsvinner 15. juni 2017. Europeere på ferie i et annet EU-land kan dermed bruke mobildata på samme måte som i hjemlandet, uten ekstra kostnader. Den inngåtte avtalen omfatter kompensasjonsordninger til teleselskap for å levere data til andres kunder. Forhandlingene om fjerning av roamingavgifter har pågått siden 2013. EØS-avtalen har tidligere sørget for at også norske forbrukere får ta del i harmoniseringen av det europeiske mobilmarkedet.

9. februar ble EUs institusjoner også enige om nye regler som skal fjerne såkalt geoblokking av strømmetjenester innad i EU, altså blokkering av digitalt innhold basert på seerens nasjonalitet eller geografiske plassering. Fjerning av geoblokking er en del av Europakommisjonens strategi for det digitale indre marked, og omfatter både filmer, TV-serier, sportsbegivenheter, e-bøker, videospill og musikktjenester. De nye reglene trer i kraft i 2018, etterfulgt av en overgangsperiode. Man vil da for eksempel kunne se Netflix eller bruke Spotify mens man er på ferie i utlandet.

De nye reglene må godkjennes i både Rådet og Europaparlamentet, men dette forventes å være en formalitet.

Share