2 May 2023

Enighet om EUs Chips Act

Etter en global halvledermangel som nesten stoppet produksjonen av flere produkter med elektroniske komponenter – fra PlayStations til biler – lanserte Europakommisjonen Chips Act i februar 2022.

«Med European Chips Act vil EU adressere halvledermangelen og styrke Europas teknologiske lederskap», uttalte Kommisjonen da pakken ble sluppet. Ministerrådet og Europaparlamentet har nå blitt enig om pakken.

Målet er å tiltrekke seg investeringer og øke produksjonen av halvledere innad i EU, noe som er avgjørende for å nå European Green Deals ambisjoner om digital og grønn omstilling.

Budsjettet er klart

For å finansiere EUs nye halvledersatsning må både medlemslandene og privat sektor trå til. Gjennom en strategisk reorientering av Key Digital Technologies Joint Undertaking (omdøpt til «Chips Joint Undertaking») vil initiativet støttes med 6,2 milliarder euro i offentlige midler, hvorav 3,3 milliarder euro tas fra EUs budsjett.

Siden Chips Act ikke er en del av Kommisjonens opprinnelige arbeidsplan, skal forsknings- og innovasjonsmidlene tas fra de eksisterende programmene Horisont Europa og DIGITAL Europa. Norge deltar i begge disse programmene. Støtten vil komme i tillegg til 2,6 milliarder euro offentlig finansiering som allerede er planlagt for halvlederteknologier.

Statsstøtte til innovative halvlederanlegg

EU ønsker at halvlederanlegg skal legges til Europa, og åpner derfor for å lette på statsstøttereglene – under visse kriterier.

For at medlemslandene skal kunne yte statsstøtte, må de såkalte «mega fab»-prosjektene kvalifiseres som innovative enten i produksjonsprosessen eller i sluttproduktet. Dette kan for eksempel være reduksjon av energiforbruk i produksjonen eller at en produserer en mer energieffektiv halvleder.

Tiltak for å unngå forsyningskriser

Omtrent 50% av verdens totale halvledere, og opptil 95% av de mest avanserte brikkene kommer i dag fra Taiwan – et område med anspent forhold til Folkerepublikken Kina. Dette er en sårbarhet i leverandørkjeden til en vare Europas industri er svært avhengig av.

Chips Act inkluderer også en mekanisme som overvåke tilbudet av halvledere, estimere etterspørselen, og forutse mangel.

Denne mekanismen skal være basert på en langsiktig strategisk kartlegging for å tidlig kunne varsle endringer i forsyningen. Når man et «krisestadium» vil Europakommisjonen få fullmakt til å gi prioriterte ordrer til strategisk viktige anlegg.

Felles europeisk innkjøpt ved mangel vil også være mulig, men kun basert på frivillig signert avtaler, slik tilfellet var for covid-vaksiner.

Her kan du lese mer om EUs Chips Act

Photo by Chris Ried on Unsplash

ShareAuthor

Malin Vikne Henden