29 September 2015

Enighet om felles EU-posisjon før klimatoppmøtet i Paris

Foto: klem@s/Flickr

Foto: klem@s/Flickr

18. september ble Rådet enige om en felles posisjon foran COP21 (Conference of Parties), bedre kjent som FNs klimatoppmøte, som i år avholdes 30. november – 11. desember i Paris. EU-landene vil insistere på en universell og juridisk bindende klimaavtale, og ser det som avgjørende å etablere et tydelig rammeverk for å nå det fastsatte målet om å holde den globale oppvarmingen under 2°C.

I tillegg til å understreke viktigheten av en universell og ambisiøs forpliktelse, anser EU det nødvendig å etablere et robust oppfølgingssystem som kan holde myndigheter ansvarlige for å nå sine mål, samt gi en detaljert oversikt over prestasjoner. I den sammenheng oppfordres det derfor til jevnlige møter, hvert 5. år, for å vurdere nåværende posisjon, fremskritt, og eventuelle andre midler som bør tas i bruk for adressere fremtidige klimautfordringer. Forhandlingsposisjonen for klimagassutslipp ble også satt til en reduksjon på minst 50% i forhold til 1990-nivået, innen 2050.

EUs kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, uttalte i etterkant at «EU nå har en sterk posisjonering før Paristoppmøtet. EU står samlet og er klare til å fremforhandle en ambisiøs, robust og bindende global klimaavtale. Vi vil ikke si oss fornøyde med noe mindre enn dette». Rådets offisielle konklusjon bekrefter også EUs forpliktelse til å betale sin andel av de 100 milliarder dollar per år. Pengene skal støtte utviklingsland slik at de lettere kan nå de fastsatte klimamålene.

For mer informasjon, besøk Europakommisjonens hjemmeside, her. Les også EUObservers omtale om saken.

Share