28 March 2024

Enighet om helsedata i EU

Etter intense forhandlinger har Europarådet og Europaparlamentet nådd en foreløpig enighet om det europeiske helsedataområdet (EHDS). 

Avtalen som ble inngått 15. mars, er et viktig steg på veien i å forenkle bruk av helsedata på tvers av landegrenser.

Det foreslåtte regelverket vil gi enkeltpersoner direkte tilgang til egne helsedata, og mulighet til å dele dataene med helsepersonell i hele EU (primær bruk), skriver Stortinget

Samtidig etableres et regelverk for sekundær bruk av helsedata til forskning og innovasjon.

Visestatsminister Frank Vandenbroucke fra det belgiske formannskapet i Rådet uttaler at avtalen er viktig for pasientbehandling og helseforskning.

– Etter måneder med hardt arbeid og dedikasjon har vi nå en avtale som vil støtte pasientbehandling og vitenskapelig forskning på en betydelig måte i EU. Den nye loven lar pasienter få tilgang til egne helsedata uansett hvor de er i EU, samtidig som avtalen gir forskere tilgang på sikker data, som kan brukes til å forske på viktige helsespørsmål av offentlig interesse.

Hvordan fungerer det?

Forslaget består av to hovedkomponenter: 

Primær- og -sekundærbruk av helsedata. Primærbruk vil tillate enkeltpersoner å få tilgang til og dele helsedata med helsepersonell på tvers av EU. Dette vil bli støttet av en nasjonal digital helsemyndighet i hvert medlemsland, som vil inngå i en digital infrastruktur kalt MyHealth@EU.

Sekundær bruk vil tillate bruk av anonymiserte helsedata til forskning, innovasjon og politikkutforming. En tillatelse fra et organ med ansvar for tilgang til helsedata vil være nødvendig for å få tilgang til slike data, og nasjonale organer vil være en del av en desentralisert EU-infrastruktur kalt HealthData@EU.

I det foreløpige forhandlingsresultatet har partene blitt enige om at pasienter kan velge bort sekundær bruk av egne helsedata, med visse unntak. Unntakene inkluderer forskning for viktige formål av offentlig interesse.

Markert EØS-relevant

Forslaget er market EØS-relevant, og er en del av EUs ambisjon om et styrket helsesamarbeid. EU-kommisjonen har vært positive til norske forhandlinger om deltakelse i helseberedskapssamarbeidet.

Dettte regelverket vil ha store fordeler for nordmenn på reise. Blir man for eksempel syk på reise i EU, så vil det bli mye enklere å få (riktig) behandling i utlandet, da de lett får tilgang til helsehistorikken.

Den foreløpige avtalen vil nå bli formelt vedtatt av begge institusjonene. Parlamentets vedtak forventes i april, under den siste plenumsamlingen før valget.

ShareAuthor

Håkon Langeland