15 November 2017

Enighet om reform av klimakvoter

8373380668_3dfd231cd4_h.jpg

Foto: FarbenfroheWunderwelt/Flickr

EU institusjonene har blitt enige om reform av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er  å bidra til reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen.

9. november ble institusjonene enig om flere innstramninger i det europeiske kvotesystemet hvor Norge også deltar. Den mest omfattende endringen er en dobling i antall klimakvoter som tas ut av markedet og plasseres i kvotereserven. Fra 2023 vil man begynne å slette disse kvotene permanent.

Individuelle land vil på eget initiativ kunne slette kvoter ved nedleggelse av fossile kraftverk. Hensikten med disse reformene er å heve prisen på gjenværende kvoter, og gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser.

Kvotesystemet omfatter om lag halvparten av EU-lands klimagassutslipp, og er et sentralt verktøy i EUs klimastrategi og i arbeidet mot Paris-avtalen.

Reformen er en del av EUs ambisjon om Energiunion.
Les mer om EUs kvotesystem her.

Share