26 May 2016

Enklere e-handel i Europa

E-handel

Europakommisjonens e-handelspakke ble lagt frem av visepresident for det digitale indre marked, Andrus Ansip (venstre), kommissær for industri og det indre marked Elżbieta Bieńkowska, kommissær for den digitale økonomien og tjenester Günther Oettinger, og kommissær for justis og forbrukerrettigheter Vera Jourová. Foto: Europakommisjonen

25. mai la Europakommisjonen frem en rekke lovforslag for å gjøre det lettere å kjøpe varer og tjenester elektronisk i hele EU. Pakken er en del av Europakommisjonens arbeid for å realisere et digitalt indre marked i Europa, og ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident for det digitale indre marked, Andrus Ansip, sammen med kommissærene Günther Oettinger, Elżbieta Bieńkowska og Vera Jourová.

Ifølge Europakommisjonen vil et digitalt indre marked kunne tilføre 415 milliarder euro årlig i verdiskapning i den europeiske økonomien. Det er imidlertid flere faktorer som hindrer digitale varer og tjenester i å flyte fritt på tvers av landegrensene. Europakommisjonens lovforslag har til hensikt å bryte ned disse hindringene, og retter seg mot følgende områder:

  • Geoblokkering: Europakommisjonen vil fjerne urettmessig geoblokkering, dvs. at selger nekter å levere varer eller tjenester til en kunde basert på kundens nasjonalitet, lokasjon eller bosted.
  • Pakkelevering på tvers av grensene: Europakommisjonen vil gjennomgå regelverk og priser for frakt av varer på tvers av grensene. Det vil opprettes en nettside hvor forbrukerne kan sammenlikne priser for frakt av varer, for å stimulere til økt konkurranse.
  • Forbrukerrettigheter: Europakommisjonen vil styrke forbrukernes rettigheter, blant annet gjennom tydeliggjøring av hva som utgjør urettferdig, digital kommersiell praksis.

Europakommisjonen la også frem nye retningslinjer for internettplattformer som Google og Spotify, om hvordan EUs regelverk skal etterfølges. I ble det oppdaterte direktivet for audiovisuelle tjenester (AMT-direktivet) presentert. Dette skal sikre:

  • At digitale plattformer regulerer hatefulle ytringer og skjermer mindreårige mot visse typer innhold
  • Økt uavhengighet for digitale regulatorer
  • Sikre at TV-kringkastere og digitale plattformer, for eksempel Netflix, tilbyr minst 20% europeisk innhold i sine tjenester.
  • Økt fleksibilitet for TV-kringkastere når det gjelder reklame, blant annet at seerne kan få tilbud om reklamefritt nett-TV.

Du kan lese mer om Europakommisjonens digitale pakke her og her. Se også omtale hos Politico og Euractiv.

 

Share