22 November 2018

EØS midlene: Utlysninger i det baltiske forskningsprogrammet

Baltiteaduskoostöö

Det estiske kunnskapsdepartementet og det estiske forskningsrådet har i samarbeid med det norske Forskningsrådet åpnet for søknader i det baltiske forskningsprogrammet. Målet med midlene er å bidra til forskningssamarbeid og bedre bilaterale forhold mellom de baltiske land og EØS-landene.

Det utlyses søknader innenfor følgende områder:

  • Helse og helseteknologi
  • Migrasjon og sosial inkludering
  • Cybersikkerhet
  • Klimavennlige løsninger
  • Regional økonomisk utvikling, innenfor arbeidsmarkedet og sosialpolitikk
  • Effektivisering av økonomiske ressurser

Søknader må sendes til det estiske forskningsrådet innen 31. januar 2019. Et prosjekt må vare minst 36 måneder og maksimalt 48 måneder og alle søknader må være et samarbeid mellom registrerte forskningsinstitusjoner i de baltiske landene og EØS-landene. Det må være en estisk partner i prosjektet som sender inn søknaden, som da vil få status som “Project Promoter”.

Les mer om utlysningene her.
Les mer om EØS-midlene og Norge-Baltikum samarbeidet her.

Share