29 September 2013

EØS-midler til kulturutveksling og kulturarvssamarbeid

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White

Stavangerregionens Europakontor, Kulturrådet og Riksantikvaren inviterer til informasjonsmøte om EØS-midlene og kulturutveksling mellom Norge og mottakerlandene, torsdag 17. oktober, i Stavanger.

I løpet av 2013 vil det lyses ut store midler til europeiske samarbeidsprosjekter, og det er stor interesse for partnerskap med norske kulturaktører. Gjennom EØS-midlene er 188 millioner euro satt av til kultur- og kulturarvsprosjekter i tolv europeiske land.

På seminaret vil du få innsikt i hvilke muligheter som finnes innenfor de nye programmene, informasjon om hvilke land som tilbyr samarbeid med norsk kultur- og kulturarvsektor, høre erfaringer fra tidligere prosjekter, og få helt konkrete råd og tips til hvordan komme i gang med EØS-prosjekter. Dette er tidenes invitasjon til internasjonal utveksling for norske kulturvirksomheter og kulturarvsektor!

Arrangementet finner sted i 17. oktober, kl. 10.00-15.00 i Stavanger, Maskinhallen, Tou Scene.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på ved å sende en epost til Tone.Gustafsson@greaterstavanger.com

Share