27 January 2017

EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

EØS- og EU-minister Frank Bakke Jensen hadde sitt første utenlandsbesøk som statsråd i Brussel 17.-18. januar. Foto. Simon Johannsson, Norges EU-delegasjon.

EØS- og EU-minister Frank Bakke Jensen hadde sitt første utenlandsbesøk som statsråd i Brussel 17.-18. januar. Foto: Simon Johannsson, Norges EU-delegasjon.

17.-18. januar besøkte Norges nye EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Brussel. Besøket var statsrådens første utenlandsreise som statsråd, og på agendaen sto blant annet Brexit og EØS-midlene. Det ble også tid til å møte de norske aktørene i Brussel.

Under oppholdet fikk Bakke-Jensen en orientering om blant annet energi, klima og digitalt indre marked av EU-delegasjonens fagråder, og  hadde møte med EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan ESA, samt sekretariatet for EØS-midlene (FMO). Statsråden besøkte også forskningsplattformen JPI Oceans og det nyåpnede Kunnskapskontoret, som er felleskontoret til Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Innovasjon Norge.

Bakke-Jensen møtte øvrige norske aktører i Brussel, deriblant Stavangerregionens Europakontor, på en mottakelse på Norges Hus.

Les mer om Europaministerens opphold i Brussel hos EU-delegasjonen.

 

Share