30 August 2014

Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

I juli annonserte Europakommisjonen nye mål i avfallspolitikken. Målene ble annonsert som del av politikkpakke for bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Eksempelvis skal hele 70% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030.

I tillegg til lovforslagene på avfall består pakken av fire meldinger som svarer på utfordringer skissert i veikartet for ressurseffektivitet:

  • Et rammeverk for en sirkulær økonomi
  • Bærekraftige bygg
  • Et initiativ for grønne jobber
  • En grønn handlingsplan for små- og mellomstore bedrifter

Les fyldig omtale fra miljøråden på EU-delegasjonen her.

Share