7 March 2018

Er du vår nye trainee?

4284602637_241a3d7292_b.jpg

Foto: kfcatles/flickr

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker trainee til kontoret i Brussel fra september 2018 til juni 2019.

SrE har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og utlysningen retter seg mot nyutdannede kandidater ved universitetet. Stillingen er imidlertid også åpen for eksterne søkere.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap og journalistikk. Mastergradsnivå er en fordel, men stillingen er også åpen for nyutdannede bachelorstudenter
 • Kunnskaper om og interesse for EU/EØS
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og gjerne også grunnleggende kunnskaper i fransk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Motivasjon og personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Arbeidsoppgaver
Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt innebærer traineestillingen blant annet disse oppgavene:

 • Analyse av og informasjon om EU/EØS-initiativ med relevans for Stavangerregionens næringsliv, kunnskapsinstitusjoner samt offentlig forvaltning, gjennom artikler og nyhetsbrev
 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av SrEs hjemmesider (stavangerregion.no)
 • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid
 • Bistå Europakontorets partnere i prosjektutvikling og partnersøk
 • Bistå i arrangering av kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminar for regionens aktører
 • Svare på henvendelser fra medlemmene
 • Diverse administrative oppgaver

Hva kan vi tilby? 
Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel som trainee for en dynamisk region med et sterkt europeisk fokus. Du kommer til å jobbe med et engasjert partnerskap og et sekretariat som fungerer smidig som en kobling mellom Europakontoret og partnerne. Du vil få et positivt arbeidsklima og solid internasjonal arbeidserfaring.

Traineestillingen er ulønnet, men traineen vil motta et månedlig stipend fra SrE på 8500 kroner. I tillegg vil  nyutdannede kandidater fra UiS kunne bli tildelt Erasmus+ praksismobilitetsstipend på 450 euro per måned, gjennom internasjonalt kontor på UiS. Eksterne søkere oppfordres til å undersøke på egenhånd om de kvalifiserer til Erasmus+ støtte via andre institusjoner. SrE dekker også traineens utreise og hjemreise, i tillegg til kollektivtransportutgifter i Brussel. Kontoret dekker ikke boligkostnader, men kan bistå med praktisk informasjon om hvordan finne bolig når søknadsprosessen er over.

Høres dette interessant ut?
Da ser vi gjerne at du innen utgangen av søndag 8. april sender søknad og CV på norsk til post@stavangerregion.no

Ta gjerne kontakt med Europarådgiver Maja Busch Sevaldsen på tlf: +32 476 944 467 / maja@stavangerregion.no eller nåværende trainee Andreas Høglund på tlf: +47 943 73 126 / andreas@stavangerregion.no for mer informasjon om stillingen.

Stavangerregionens Europakontor er et av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har til sammen 29 partnere fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Les mer om kontoret på www.stavangerregion.no

 

Share