7 April 2017

Er du vår nye trainee?

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker trainee for utplassering ved kontoret i Brussel i perioden september 2017 – juni 2018. SrE er et av seks norske regionkontor i Brussel. Kontoret har til sammen 28 partnere fra offentlig sektor, akademia og næringsliv.

SrE har inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og utlysningen retter seg mot nyutdannede kandidater ved universitetet. Stillingen er imidlertid også åpen for eksterne søkere.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap og journalistikk eller lignende. Mastergradsnivå er en fordel, men stillingen er også åpen for nyutdannede bachelorstudenter.
 • Kunnskaper om og interesse for EU/EØS er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og gjerne grunnleggende kunnskaper i fransk
 • Gode IT-kunnskaper er en fordel
 • Motivasjon og personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Arbeidsoppgaver

Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt vil traineen blant annet være involvert i disse arbeidsoppgavene:

 • Analyse av, og informasjon om, EU/EØS-initiativ med relevans for Stavangerregionens næringsliv, kunnskapsinstitusjoner samt offentlig forvaltning, gjennom artikler og nyhetsbrev
 • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid
 • Bistå Europakontorets partnere i prosjektutvikling og partnersøk
 • Bistå i arrangering av kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminar for regionens aktører
 • Oppdatering og vedlikehold av SrEs hjemmesider (www.stavangerregion.no )
 • Svare på henvendelser fra medlemmene, diverse administrative oppgaver

Hva kan vi tilby? 
Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel, med mulighet for nettverksbygging i rollen som trainee for en dynamisk region med et sterkt europeisk fokus. Du kommer til å jobbe med et engasjert partnerskap, og et sekretariat som fungerer smidig som kobling mellom Europakontoret og partnerne. Du vil få et positivt arbeidsklima og solid internasjonal arbeidserfaring.

Traineestillingen er ulønnet, men du vil motta et månedlig stipend fra SrE på 8500 kroner. I tillegg vil  nyutdannede kandidater fra UiS kunne bli tildelt et Erasmus+ praksismobilitetsstipend på 450 euro per måned, gjennom Internasjonalt kontor på UiS. Eksterne søkere oppfordres til å undersøke på egenhånd om de kvalifiserer til Erasmus+ støtte via andre institusjoner. SrE dekker også traineens utreise og hjemreise, i tillegg til kollektivtransportutgifter i Brussel. Kontoret dekker ikke boligkostnader, men kan bistå med praktisk informasjon om hvordan finne bolig når søknadsprosessen er over.

Høres dette interessant ut?

Da ser vi gjerne at du innen 31. mai sender søknad og CV på norsk til hkj@stavangerregion.no

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Europarådgiver Terje Gravdal på terje.gravdal@stavangerregion.no  og/eller tel: +32 476 944 467.

 

Share